Компанијата ЕНМОН веќе 30 години обезбедува најдобра поддршка за развој на Вашиот бизнис. Широкиот асортиман на производи и спектар на добавувачи од целиот свет претставува основа за исклучителна понуда кога се во прашање најсовремените производи, поволните услови за купување, како и достапноста на производите и логистичка поддршка. Нашите купувачи од големопродажбата имаат стабилен партнер во продажбата кој овозможува пазарна предност, бидејќи секогаш може да обезбедат посебна понуда за своите купувачи.

 Повеќе информации можете да добиете по пат на e-mail на: golemoprodazba.mk@enmongroup.com