Vi nudime tri načini na isporaka:

 

  • Dostava so vozilo na ENMON,
  • Dostava so kurirska služba/brza pošta,
  • Lično prevzemanje od salon/magacin.

 

Poradi ograničuvanje vo uslugite na brzata pošta, pločkite, kadite, tuš kabinite, kako i proizvodite so sličen gabarit, istite ne se isporačuvaat so brza pošta, se dostavuvaat so naš transport po veke definirani uslovi.

VAŽNO: Dostavata se vrši do vlezot na objektot ili do mestoto do kade dostavnoto vozilo ima pristap. Nemame možnost za istovar na robata. Vaša dolžnost e da obezbedite personal za istovar.

Dolžnost na kupuvačot e da izvrši proverka na dostavenata roba za oštetuvanja pri transport i dokolku ima vidlivi oštetuvanja vednaš da gi prijavi na šoferot/prodavačot. Nemame način da proverime na koj način robata e oštetena dokolku ni prijavite po nekolku dena. So proverkata na lice mesto se zaštituvate Vie i nie. Prijavata može da ja izvršite usno na dostavuvačot, pismeno na e-adresa na kurirskata služba postexpressmacedonia@gmail.com, na e-adresata webshop.mk@enmongroup.com, na adresa ENMON dooel, ul.Oliver Kitanovski br.119, 1400 Veles ili telefonski na broj 076 22 44 77.

Dokolku posle priemot na stokata od strana na kupuvačot se zabeležat nedostatoci na istatata koi bilo nemožno da se zabeležat pri dostavata (skrieni nedostatoci) kupuvačot e dolžen vo rok od 8 dena da go izvesti prodavačot.

 

Dostava so ENMON vozilo

Dokolku ste odbrale dostava so vozilo na ENMON našiot tim za onlajn prodažba ke Ve kontaktira za realizacija na dostavata.

Cenovnik na ENMON

  • Za site kupuvači koi ke generirat promet od min.20.000 denari sleduva besplatna dostava do 30 km smetano od geografski najbliskiot salon do mestoto na isporaka.
  • Kupuvačite so generiran promet pomal od 20.000 den ke bidat kontaktirani za iznosot za dostava.
  • Za dostava nad 30 km se vrši doplata od 40 den/km.

 

Dostava so brza pošta

Naračanite proizvodi kurirskata služba ke gi dostavi vo rok od 2 do 10 rabotni dena smetano od denot na potvrduvanje na naračkata. Kurirskata služba ke Ve kontaktira za dopolnitelni informacii koi i se potrebni za da ja izvrši dostavata.
Cenovnikot na kurirskata služba možete da go poglednete - Cenovnikot na kurirskata služba

 

Lično prevzemanje

Dokolku odberete lično da si ja prevzemete naračkata našiot tim za onlajn prodažba ke Ve kontaktira od koj salon može da si ja podignete naračkata. Dokolku imate izbrano od koj salon bi sakale da si ja podignete naračkata ke Ve izvestime koga istata ke bide na izbranoto mesto i ke bide spremna za prevzemanje.

 

Rokovi na isporaka

Brojot na denovi za isporaka se smeta od denot na priemot na naračkata. Standarden rok za dostava iznesuva 5 rabotni dena. Maksimalen rok za dostava iznesuva 15 dena od denot na uplatata.