Kompanijata ENMON veke 30 godini obezbeduva najdobra poddrška za razvoj na Vašiot biznis. Širokiot asortiman na proizvodi i spektar na dobavuvači od celiot svet pretstavuva osnova za isklučitelna ponuda koga se vo prašanje najsovremenite proizvodi, povolnite uslovi za kupuvanje, kako i dostapnosta na proizvodite i logistička poddrška. Našite kupuvači od golemoprodažbata imaat stabilen partner vo prodažbata koj ovozmožuva pazarna prednost, bidejki sekogaš može da obezbedat posebna ponuda za svoite kupuvači.

Poveke informacii možete da dobiete po pat na e-mail na: golemoprodazba.mk@enmongroup.com