ЕНМОН е водечка компанија во продажба на керамички плочки и опрема за бањи, како во големопродажба, така и во малопродажба со преку 80 малопродажни објекти ширум Србија, Унгарија, Хрватска, Северна Македонија, Босна и Херцеговина, како и големопродажни центри во Германија, Италија и Канада.

Современиот модел на организација и стручната способност на вработените се основа на нашето успешно работење.

Придружете му се на успешниот тим!

Вашите пријави можете да ги доставите на следнава е-адреса: konkurs.mk@enmongroup.com